searchclose menu
Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

1.1. Banca a informat Clientul despre faptul că este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, prin Decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova.

1.2. Astfel, la inițierea relațiilor, clienții Băncii își confirmă consimțământul expres că datele de identificare ale acestora sunt prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare cu referire la protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea prelucrării lor.

1.3. Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la Client, de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care se completează formulare sau documente ale Băncii) și/sau de la un tert prestator de servicii de plată contractat de către Client.

1.4. Banca este în drept să transmită, conform prevederilor legale în vigoare, informații despre tranzacții suspecte către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, altor autorități competente, inclusiv transfrontalier.

2. Drepturile și obligațiile Părților în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal:

2.1. Clientul dispune de următoarele drepturi:
a) De a fi informat despre identitatea operatorului de date cu caracter personal, despre scopul prelucrării acestor date și destinatarii datelor cu caracter personal colectate;
b) De acces, intervenție și opoziție în raport cu datele cu caracter personal furnizate.
c) De a depune plângere.
d) De retragere a consimțământului.
e) De a nu fi supus unei decizii individuale.
f) De acces la justiție.

2.2. Banca dispune de următoarele drepturi:
a) De a prelucra datele cu caracter personal aferente Clientului în scopul încheierii, modificării, executării și încetării prezentelor Condiții;
b) De a prelucra datele cu caracter personal aferente Clientului, după încetarea prezentelor Condiții, în scopul promovării serviciilor și produselor sale, precum și în scopuri de marketing;
c) De a prelucra datele cu caracter personal aferente Clientului după încetarea prezentelor Condiții, în scopul desfășurării activității sale și cu condiția de a nu prejudicia Clientul.

2.3. Banca se obligă:
a) Să transmită persoanelor terțe (inclusiv transfrontalier) și autorităților abilitate prin legi speciale, datele cu caracter personal aferente Clientului, doar în condițiile legislației în vigoare, sau cu consimțământul clientului;
b) Să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Client.

2.4. Până la retragerea consimțământului său, Clientul permite Băncii să prelucreze datele sale cu caracter personal pe o perioadă nelimitată în afara cazurilor prevăzute de legislația în vigoare în Republica Moldova.

Telefonul nu este validat