searchclose menu
SMS-notificări
Extrase electronice

SMS-notificări

Prin abonare la serviciile SMS-notificări, clienţii au posibilitatea obţinerii la telefonul mobil a notificărilor privind operaţiunile efectuate cu cardul (achitări la comercianţi, retragere de numerar la bancomate, încercări de accesare eronată a contului de card), obţinerii informaţiilor privind operaţiunile efectuate cu cardul, cursurile valutare oficiale şi comerciale, etc.

Prin intermediul SMS-notificări, abonatului i se asigură controlul imediat asupra tranzacţiilor efectuate, prin urmare, şi a securităţii mijloacelor băneşti în conturile bancare.